Vad reglerar äktenskapsförord?

Vad reglerar äktenskapsförord?

Det reglerar att egendom ska vara enskild och inte ingå i en bodelning mellan er när äktenskapet upphör. Exempel: du äger en sommarstuga till 100% och du och din make skriver ett äktenskapsförord där den tas upp som din enskilda egendom. När ert äktenskap upphör ska sommarstugan tillfalla dig direkt och din make har ingen giftorätt i den.