Varför är samboavtal viktigt?

Varför är samboavtal viktigt?

Ett samboavtal är viktigt om ni vill bestämma att ni inte ska dela lika på er samboegendom. Ni vill således att att var och en tar det de äger av samboegendomen då ert samboförhållande upphör. Ett samboavtal upprättas vanligtvis om den ena sambon kommer att äga en större andel av, eller all, samboegendom. Det används också när endast den ena sambon kommer att stå som ensam låntagare alternativt betala allt själv kontant.

Har ni inte ett samboavtal är det sambolagens bodelningsregler som träder in, oberoende av vad ni kommit överens om sinsemellan. Sambolagen säger att i en bodelning mellan sambor ska samboegendom alltid delas lika. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, samt bohag, anskaffat för gemensamt bruk. Sådant ni hade innan ni flyttade ihop ingår inte i samboegendomen, inte heller bilar, sparpengar, företag, sommarstugor med mera. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag. Det spelar alltså ingen roll vem av er som har betalat samboegendomen, vem som står som ägare till den eller hur ägarfördelningen ser ut: ni ska dela lika.

Om ni har ett skriftligt samboavtal där ni avtalat bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis kan ingen av er komma och kräva något annat. I detta fall gäller alltså inte muntliga avtal eftersom ett samboavtal ska upprättas skriftligt enligt lag.