Vem betalar bodelningsförrättare?

Vem betalar bodelningsförrättare?

Kostnaden för bodelningsförrättaren ska delas mellan parterna vare sig den ena parten vill göra en bodelning eller inte. Om den ena parten är mycket ovillig till att samarbeta och drar ut på processen genom att inte tillhandahålla den information bodelningsförrättaren behöver eller dylikt kan den andre parten be om att kostnaden ska delas på annat sätt än 50/50.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner det dokument ni behöver för att ansöka om bodelningsförrättare: