Vem får bevittna gåvobrev?

Vem får bevittna gåvobrev?

Det finns inga formkrav vad gäller vittnen av gåvobrev. Givare och mottagare bör givetvis inte bevittna varandras underskrifter, men i övrigt kan vem som helst bevittna ett gåvobrev.

Läs mer om detta på Gåvobrev.nu!