Hur mycket får man hyra ut sitt hus för?

Du har rätt att ta ut en så kallad kostnadsbaserad hyra för ditt hus. Andrahandshyran får då inte överstiga summan av fastighetens kapitalkostnad och dess driftskostnader. Kapitalkostnaden får du om du räknar ut en skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Som riktpunkt anges att avkastningsräntan kan vara ett par procent över riksbankens referensränta. Driftskostnader är … Read more

Hur hög hyra kan jag ta ut?

Hur hög hyra du kan ta ut beror på vilken typ av bostad det gäller: Hyresrätt Du får inte ta ut högre hyra än den hyra du själv betalar för hyresrätten. Hyr du ut lägenheten möblerad är ett hyrespåslag med 10-15% acceptabelt. Bostadsrätt Klicka här för information om hur mycket du kan ta i hyra … Read more

Vad gäller vid andrahandsuthyrning?

Du som hyr ut din bostad i andra hand har alltid ansvar för bostaden gentemot din hyresvärd eller din bostadsrättsförening. Betalar inte din andrahandshyresgäst hyran i tid eller missköter bostaden är det du som bär ansvaret i slutändan. Du kan bli av med din hyresrätt och din bostadsrätt kan bli förverkad om andrahandshyresgästen slarvar med … Read more

Kan man hyra ut sin hyresrätt?

Ja, om du har giltiga skäl för att hyra ut hyresrätten i andra hand så får du göra det. Du får dock inte hyra ut i andra hand endast för att tjäna pengar. Tillstånd till andrahandsuthyrning Du måste också ha ett skriftligt tillstånd till andrahandsuthyrning av din hyresvärd innan du kan hyra ut din bostad … Read more

Hur länge får man hyra ut hyresrätt i andra hand?

Det vanliga är att en andrahandsuthyrning kan pågå i max ett år. Får du inte tillstånd till andrahandsuthyrning av din hyresvärd trots att du har giltiga skäl för att göra det, kan hyresnämnden, efter prövning, ge dig tillstånd för max ett år. Klicka här för gratis information om andrahandsuthyrning!

När får man hyra ut i andra hand?

För att få hyra ut din bostad i andra hand ska du ha giltiga skäl till detta. Det kan vara Självklart kan du alltid diskutera saken med din hyresvärd/bostadsrättsförening och eventuellt få godkänt även på grund av andra skäl. Får du inte tillstånd till andrahandsuthyrning av din hyresvärd/bostadsrättsförening trots att du anser att du har … Read more

Hur mycket får man hyra ut sin bostadsrätt för?

Som bostadsrättshavare har du rätt att ta ut en så kallad kostnadsbaserad hyra. Andrahandshyran ska inte överstiga summan av bostadsrättens kapitalkostnad och dess driftskostnader. Kapitalkostnaden får du om du räknar ut en skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Som riktpunkt anges att avkastningsräntan kan vara ett par procent över riksbankens referensränta. Driftskostnader är el, gas, … Read more

Får man hyra ut sin bostadsrätt?

Ja, om du har giltiga skäl för att hyra ut i andra hand får du hyra ut din bostadsrätt. En giltig, och vanlig orsak till andrahandsuthyrning är att provbo som sambo. Många hyr också ut sin bostadsrätt under militärtjänstgöringen. Du får dock inte hyra ut din bostadsrätt i andra hand endast för att tjäna pengar. … Read more

Hur länge får man provbo?

Det vanliga är att en andrahandsuthyrning, av vilket skäl den än har, kan pågå i max ett år. Det kan också kännas som en skälig tid att provbo som sambo. Får du inte tillstånd till andrahandsuthyrning av din hyresvärd trots att du anser att du har giltiga skäl för att göra det kan du kontakta … Read more

Vad är andrahandskontrakt?

Det är ett skriftligt avtal mellan andrahandshyresvärden och andrahandshyresgästen. I ett hyresavtal klargörs bland annat följande: Avtalet undertecknas av båda parter som också ska erhålla varsitt exemplar av hyreskontraktet. Läs mer om allt som berör andrahandsuthyrning på Andrahandsuthyrning.com