Vem får bevittna gåvobrev?

Det finns inga formkrav vad gäller vittnen av gåvobrev. Givare och mottagare bör givetvis inte bevittna varandras underskrifter, men i övrigt kan vem som helst bevittna ett gåvobrev. Läs mer om detta på Gåvobrev.nu!

Varför gåva mellan makar?

Makar kan överföra egendom mellan varandra endera genom ett gåvobrev eller genom en bodelning under äktenskapet. Om det inte kommer att utgå en ersättning för gåvan (genom att mottagarmaken betalar ett kontantbelopp eller blir medlåntagare till lån exempelvis) är ett gåvobrev ett enkelt sätt att föra över egendomen. Kommer ersättning att utgå finns det dock … Read more

Hur stor gåva får man ge?

Det finns inga regler gällande hur stor gåva man får ge. Eftersom det inte längre utgår någon gåvoskatt kan du ur skattehänseende ge hur stor gåva du vill så länge det finns en klar och tydlig gåvoavsikt med gåvan. En tydlig gåvoavsikt innebär ett krav på att gåvan ges utan att givaren erhåller en motprestation, … Read more

Hur deklarera gåva av fastighet?

Det finns inga krav på att gåvor ska deklareras så länge villkoren för att det ska räknas som en gåva är uppfyllda, det vill säga det har skett en frivillig förmögenhetsöverföring utan motprestation. Gåvoskatten är numera avskaffad. Vill du undvika att det ska uppstå oklarheter framöver, till exempel när gåvan är en fastighet eller en … Read more

Hur skriver man gåvobrev?

Ett gåvobrev ska upprättas skriftligt och innehålla: en klar och tydlig överlåtelseförklaring parterna och deras personuppgifter de villkor man vill ska gälla för gåvan parternas underskrifter och datering. För gåvobrev gällande gåva av bostadsrätt och gåva av fast egendom måste även en del andra formkrav vara uppfyllda för att gåvobrevet ska vara giltigt. Av denna … Read more

Vad är gåvobrev?

Det är ett skriftligt bevis på att egendom har överlämnats till någon. Det är också den överlåtelsehandling du använder dig av för att överlåta en fastighet eller en bostadsrätt till någon. I ett gåvobrev kan du som givare ange de villkor du vill ska gälla för gåvan. Det kan gälla att gåvan ska vara mottagarens enskilda … Read more