Vad innebär sambolagen?

Vad innebär sambolagen?

Sambolagen

Sambolagen förklarar att två personer som har ett parförhållande, som bor tillsammans och som delar ett hushåll är sambor. Det som står i lagen i övrigt är vad som ska gälla när samboförhållandet upphör och hur samboegendom fördelas mellan samborna. Ett samboförhållande upphör vid separation eller när en av samborna avlider.

Samboegendom

Samboegendom är den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, som införskaffats för gemensamt bruk. Saker ni ägde innan ni blev sambor är således inte samboegendom och ska inte ingå i en bodelning. Inte heller bilar, sparpengar, företag, gräsklippare, utemöbler, sommarstugor och så vidare ska ingå trots att egendomen kanske inköpts under samboförhållandet. En bostad som den ena sambon äger innan förhållandet inleds och som den andre köper in sig i är inte heller samboegendom. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag ska delas, resten behåller var och en.

Sambolagens bodelningsregler

Enligt sambolagen ska alltså endast samboegendom ingå i bodelningen när samboförhållandet tar slut. Den ska då delas lika mellan samborna. Vad gäller den gemensamma bostaden har den av samborna som bäst behöver den, och som vill och kan ta över den, rätt att göra så. För att kunna ta över den gemensamma bostaden gäller följande:

  1. Den sambo som tar över bostaden ska även kunna ta över de eventuella bolån som finns.
  2. Den sambo som tar över bostaden ska också kunna ersätta den andra sambon med halva nettovärdet. Denna summa kallas för bodelningslikvid.

Om dessa två förutsättningar uppnås kan alltså inte den andra sambon tvinga fram en försäljning. 

Påtala bodelning inom ett år

En begäran om bodelning ska presenteras av en av parterna inom ett år efter att samboförhållandet upphörde, endera muntligt eller skriftligt. Om ingen av parterna påtalar bodelning går rätten till en bodelning förlorad. Är båda samborna däremot överens om att en bodelning enligt sambolagen ska göras, trots att ingen har påtalat en sådan inom ett år, finns det självklart inget som hindrar detta.

Har samboförhållandet upphört på grund av att den ena sambon avlidit gäller samma regler. Det är dock endast den efterlevande sambon som kan kräva bodelning vid dödsfall, dödsboet har inte samma rätt. En skriftlig begäran ska då lämnas in av den efterlevande sambon senast vid bouppteckningen efter den avlidne sambon. 

Samboavtal

Om ni som sambor inte vill att dessa bodelningsregler i sambolagen inte ska gälla i ert samboförhållande, måste ni upprätta ett skriftligt samboavtal. I ett samboavtal avtalar ni bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis, och bestämmer därmed att ingen bodelning ska göras när samboförhållandet upphör. Då tar var och en av samborna sin egendom, och egendom som ägs gemensamt delas på enligt överenskommelse. Egendom som ingen vill ta över säljes med fördel, och pengarna fördelas lika mellan parterna.

Här kan du läsa mer om våra olika avtal för sambor!