Vad innebär sambolagen?

Vad innebär sambolagen?

Det mest centrala i sambolagen är att det i den finns lagstadgat om vad som gäller när ert samboförhållande upphör och hur ni då ska dela er så kallade samboegendom i en bodelning. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, samt bohag, anskaffat för gemensamt bruk. Sådant ni hade innan ni flyttade ihop ingår inte i samboegendomen, inte heller bilar, sparpengar, företag, gräsklippare, utemöbler eller sommarstugor med mera. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag.

Enligt sambolagen ska således samboegendom delas lika mellan samborna i en bodelning när samboförhållandet upphör. Den av samborna som vill och kan ta över den gemensamma bostaden får göra det under förutsättning att:

  1. Den sambo som tar över bostaden även kan ta över eventuella lån som finns knutna till bostaden.
  2. Den sambon som tar över bostaden även kan ersätta den andre sambon med halva nettovärdet i en så kallad bodelningslikvid.

Ingen av samborna kan alltså tvinga fram en försäljning av den gemensamma bostaden om den ena sambon vill ta över bostaden och även kan göra det rent ekonomiskt.

Sambolagen klargör också att en begäran om bodelning ska framställas inom ett år efter att samboförhållandet upphörde. Om detta inte görs har rätten till bodelning enligt sambolagen gått förlorad om den ena sambon inte vill medverka till att en sådan sker. Är ni båda överens om att göra er bodelning trots att ni inte påtalat en sådan tidigare finns det inget hinder från att göra en bodelning enligt sambolagen.

Har samboförhållandet upphört på grund av att den ena sambon avlidit eller om den ena sambon avlidit inom ett år efter att samboförhållandet upphörde ska begäran om bodelning framställas av den efterlevande sambon senast vid bouppteckningen. Återigen har rätten till en bodelning enligt sambolagen gått förlorad om detta inte görs.

Om ni inte vill att sambolagens bodelningsregler ska gälla i ert samboförhållande så måste ni upprätta ett samboavtal. Med ett samboavtal avtalar ni bort sambolagens bodelningsregler och bestämmer därmed att ingen bodelning ska göras då samboförhållandet upphör.

Klicka här för att läsa mer om vår dokument för sambor!