Kan jag pantsätta min bostad som säkerhet för lånet?

Ja det går bra, men för borgenären är det en risk om skulden inte kan återbetalas. Behöver borgenären lösa in panten, det vill säga bostaden, kan värdet på denna har minskat och understiga den aktuella skulden. Ni måste alltid diskutera detta med banken om bostaden redan ligger som säkerhet för andra skulder.

Måste ett skuldebrev förnyas?

Skuldebrev kan förnyas efter ett så kallat preskriptionsavbrott. Den generella preskriptionstiden för ett skuldebrev är tio år efter fordringens tillkomst. Är fordringen inte betalad efter denna tid upphör skulden. Med ett preskriptionsavbrott förlängs tiden för skuldens återbetalning med på nytt tio år. För att skulden inte ska preskriberas gäller det att du som är borgenär, … Read more

Hur gör man när skulden är betald?

När skulden betalas av, om man använder sig av en avbetalningsplan, ska detta antecknas på skuldebrevet så att gäldenären inte riskerar att behöva betala samma skuld fler gånger. När hela skulden är betald ska detta antecknas på skuldebrevet och gäldenären har rätt att kräva tillbaka skuldebrevet i original från borgenären.

Vad betyder gäldenär?

En gäldenär är den part som har en skuld till någon annan. Skulden består vanligen i pengar men det kan även vara något annat. Gäldenärens motpart är borgenären.

Vad är borgenär?

En borgenär är den part som har en fordran mot någon annan, alltså den som lånar ut pengar. Motparten betecknas gäldenär. Begreppet ska inte förväxlas med borgensman, som är den som går i borgen för någon annan vid lån.

Vad ska ett skuldebrev innehålla?

I ett skuldebrev ska bland annat framkomma vem som är borgenär (den som lånar ut pengar), vem som är gäldenär (den som ska betala skulden) skuldens storlek, om ränta ska betalas och hur stor räntesats i så fall, förfallodag, eventuell avbetalningsplan och parternas underskrifter. Du kan ladda ner ett juridiskt korrekt skuldebrev här på Juridiska … Read more

Vad kostar ett skuldebrev?

Ett skuldebrev kostar 395 kronor.  Du kan ladda ner det direkt på Juridiska Dokument! Detaljerade instruktioner medföljer alltid alla våra dokument. Skulle du ändå behöva hjälp kan du alltid ringa oss på telefon 040-976434, vardagar mellan kl 9:00-14:30, så hjälper vi dig. Support ingår alltid!

Vad betyder skuldebrev?

Det betyder att du som borgenär, dvs den som lånar ut pengar, har ett skriftligt bevis på att en skuld existerar. I skuldebrevet framkommer att gäldenären, det vill säga den som lånat pengarna av dig, ska betala skulden. Förutom detta kan du ange villkor om hur skulden ska betalas tillbaka. Du kan också ange om … Read more

När preskriberas ett skuldebrev?

Den generella preskriptionstiden för ett skuldebrev är tio år efter fordringens tillkomst. Så om inget har hänt inom tio år efter att skulden uppkom förfaller skuldebrevet. Detta gäller även om förfallodagen har satts att infalla senare än tio år från det att fordringen uppkom. För att skulden inte ska preskriberas gäller det att du som … Read more