Varför äktenskapsförord?

Om ni som makar inte vill dela er egendom med varandra när ert äktenskap upphör måste ni upprätta ett äktenskapsförord. Eftersom ni får giftorätt i varandras egendom när ni gifter er betyder det att ni har rätt till hälften av värdet på varandras egendom i en bodelning. Omvandlar ni giftorättsgodset till enskild egendom försvinner giftorätten. … Read more

Hur ärvs enskild egendom?

Att egendom är enskild betyder att den egendomen inte ska delas mellan dig och din make/sambo i en bodelning. Den som ärver dig ärver alltså din enskilda egendom. Har du inte skrivit något testamente så ärver således dina legala arvingar dig. Har du ett testamente ärver de som du angett däri din enskilda egendom. Har … Read more

Hur kan enskild egendom uppstå?

Egendom blir enskild genom att det anges som villkor i ett gåvobrev eller i ett testamente eller genom att ett äktenskapsförord upprättas mellan makar. I en del fall där du är förmånstagare kan det du erhåller vara enskild egendom genom de villkor som hör till förmånstagandet.

Vad reglerar äktenskapsförord?

Det reglerar att egendom ska vara enskild och inte ingå i en bodelning mellan er när äktenskapet upphör. Exempel: du äger en sommarstuga till 100% och du och din make skriver ett äktenskapsförord där den tas upp som din enskilda egendom. När ert äktenskap upphör ska sommarstugan tillfalla dig direkt och din make har ingen … Read more

Vad kostar äktenskapsförord?

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner flera olika äktenskapsförord som är upprättade med olika syften i åtanke. Besök oss på Juridiska Dokument för prisuppgifter genom att klicka på det alternativ ni vill åstadkomma med ert äktenskapsförord:

Vad innebär äktenskapsförord?

När ni gifter er får ni så kallad giftorätt i varandras egendom. Det gäller alltså allt egendom ni äger och har, oavsett när egendomen införskaffats. Giftorätten innebär att ni har rätt till halva nettovärdet av varandras egendom när ert äktenskap upphör. Vill ni inte dela er egendom, eller viss egendom, så behöver ni omvandla egendomen … Read more

Vad är enskild egendom?

Enskild egendom är sådan egendom som inte ska ingå i en bodelning mellan makar. Det kan vara en sommarstuga som du fått av dina föräldrar tillsammans med ett gåvobrev där ett av villkoren är att den ska vara din enskilda egendom. Du kan också ha ärvt en summa pengar som ska vara din enskilda egendom … Read more

Vad är äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makar. I det avtalar de om att den egendom de vardera äger ska vara deras enskilda egendom. Att egendom är enskild betyder att den inte ska ingå i en bodelning när äktenskapet upphör. Det går exempelvis att avtala om att För att äktenskapsförordet ska vara giltigt måste det … Read more