När slutar framtidsfullmakten att gälla?

Enligt lag så kan du som fullmaktsgivare alltid återkalla din framtidsfullmakt. Har du i framtidsfullmakten angett att en granskare ska utses så kan denna person också återkalla den. Överförmyndarnämnden kan också återkalla en framtidsfullmakt, helt eller delvis, om det framkommer att din fullmaktshavare inte tillvaratagit dina intressen och missköter sina uppgifter. När en framtidsfullmakt är … Read more

Kan jag ha mer än en fullmaktshavare i framtidsfullmakten?

Nej, enligt lagtexten upprättas en fullmakt till en person. Du kan dock, i din framtidsfullmakt, ange en ”reservperson” som utses till fullmaktshavare i det fall att den person du angett i första hand inte kan åta sig uppdraget. Den person som är ditt förstahandsval kanske själv är sjuk eller på annat sätt inte orkar eller kan … Read more

Vad kan en framtidsfullmakt inte gälla?

En framtidsfullmakt kan inte omfatta: Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Sjuktransporter Omhändertagande av avlidna. Frågor om att ingå äktenskap. Bekräfta faderskap. Upprätta testamente. Frågor av utpräglat personlig karaktär.

Vad kan framtidsfullmakten gälla?

Det är du som upprättar framtidsfullmakten som bestämmer detta. Det kan handla om att du vill att din fullmaktshavare ska sköta din ekonomi, sälja ditt hus om det behövs, förvalta dina aktier eller din fastighet, ge gåvor på ett visst sätt med mera. Det din fullmakt INTE kan omfatta, det vill säga det som fullmaktshavare … Read more

När träder en framtidsfullmakt i kraft?

När du på grund av sjukdom, psykisk störning, varaktigt försvagat hälsotillstånd eller liknade inte längre kan utföra dina ekonomiska och personliga förehavanden ska din framtidsfullmakt användas. Det är fullmaktshavare som bestämmer när detta ska ske. Har du i din framtidsfullmakt angett att tingsrätten ska avgöra detta måste fullmaktshavare gå därigenom för att få ett beslut … Read more

Vad kostar en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt kostar 395:- och du kan ladda ner en garanterat juridiskt korrekt framtidsfullmakt på Juridiska Dokument! Detaljerade instruktioner medföljer alltid alla våra dokument, och skulle ni ändå behöva hjälp är det bara att ringa oss på telefon 040-976434, vardagar mellan kl 9-14:30, så hjälper vi er. Juridisk rådgivning ingår i priset!

Hur skriver man en framtidsfullmakt?

Först och främst måste du ha fyllt 18 år för att få skriva en framtidsfullmakt. Du ska även ha förmågan att ta hand om dina personliga förehavanden och att förstå vad en framtidsfullmakt innebär. En framtidsfullmakt ska upprättas skriftligt och det ska framkomma att det är frågan om en framtidsfullmakt. Dina samt fullmaktshavares personuppgifter ska … Read more

Hur fungerar en framtidsfullmakt?

Du utfärdar en framtidsfullmakt åt en person medan du själv är vid dina sinnens fulla bruk. I framtidsfullmakten anger du den person som ska handha dina ekonomiska och personliga angelägenheter den dagen du själv inte har den förmågan. Denna person är därefter den som bestämmer när framtidsfullmakten ska träda i kraft. Du kan själv ange … Read more

Varför bör man skriva en framtidsfullmakt?

Om du själv vill bestämma vem som ska handha dina ekonomiska och personliga angelägenheter den dagen du själv inte har den förmågan, exempelvis på grund av sjukdom, bör du skriva en framtidsfullmakt. Om du inte har en framtidsfullmakt kommer en god man eller en förvaltare att utses av kommunens överförmyndarnämnd. Dina anhöriga kan utföra begränsade … Read more