Vad menas med fri förfoganderätt respektive full äganderätt?

Om du ärver egendom med fri förfoganderätt innebär det att du fritt får förfoga över den ifrågavarande egendomen. Du kan således sälja eller konsumera den ärvda egendomen under din livstid. Du kan dock inte testamentera bort egendom du ärvt med fri förfoganderätt. Motsatsen till fri förfoganderätt är full äganderätt. Ärver du egendom med full äganderätt … Read more

Vad är partiellt arvskifte?

Det innebär att bara en del av kvarlåtenskapen tas upp och fördelas i ett arvskifte och resten ligger kvar i dödsboet oskiftat.

Hur går arvskifte till?

Dödsbodelägarna fördelar kvarlåtenskapen i dödsboet mellan sig och upprättar en skriftlig arvskifteshandling där fördelningen framkommer. Läs mer om arvskifte här!

Vem får göra arvskifte?

Dödsbodelägarna får förrätta arvskifte själva. De kan göra det tillsammans, eller så upprättar en av dödsbodelägarna arvskifteshandlingen som övriga dödsbodelägare sedan godkänner genom att underteckna det. Det behöver således inte vara någon specifik person som ska utses för att göra arvskiftet om inte dödsbodelägarna vill det och anlitar någon utomstående.

Hur skriva arvskifte?

När ni väl kommit fram till vad den avlidnes kvarlåtenskap består av, det vill säga efter bouppteckning, eventuell bodelning samt när eventuella skulder är betalda, ska ett arvskifte göras. Det är vid arvskiftet som kvarlåtenskapen i dödsboet fördelas mellan dödsbodelägarna i  en skriftlig arvskifteshandling. Arvskifteshandlingen är därefter ett bevis på att dödsbodelägare är ägare till … Read more

Hur lång tid tar ett arvskifte?

Det finns ingen bestämd tidsgräns för avslut av ett arvskifte. Dödsbodelägarna kan till exempel välja att göra ett partiellt arvskifte vilket innebär att bara en del av egendomen tas upp i arvskiftet och resten ligger kvar oskiftat i dödsboet. Förr eller senare måste dock emellertid dödsboet skiftas för att kunna vara hanterligt, exempelvis efter generationsförändringar. … Read more

Vad är arvskifte?

Arvskifte är när tillgångarna i dödsboet, den så kallade kvarlåtenskapen efter en avliden person, fördelas mellan dödsbodelägarna. Ett arvskifte kan förrättas först när: Bouppteckningen efter en avliden person är förrättad och registrerad hos Skatteverket. En eventuell bodelning mellan dödsboet och efterlevande make/sambo är gjord. När alla skulder som hör till dödsboet är betalda.  Vid arvskiftesförrättningen … Read more

Varför äktenskapsförord?

Om ni som makar inte vill dela er egendom med varandra när ert äktenskap upphör måste ni upprätta ett äktenskapsförord. Eftersom ni får giftorätt i varandras egendom när ni gifter er betyder det att ni har rätt till hälften av värdet på varandras egendom i en bodelning. Omvandlar ni giftorättsgodset till enskild egendom försvinner giftorätten. … Read more

Hur ärvs enskild egendom?

Den som ärver dig ärver din enskilda egendom om du inte skrivit ett testamente där du anger exakt hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. Har du bröstarvingar kan du dock inte testamentera din kvarlåtenskap hur som helst, eftersom de alltid har rätt till sin laglott.