Andrahandsuthyrning


Andrahandsuthyrning

När får man hyra ut i andra hand?

För att få hyra ut din bostad i andra hand ska du ha giltiga skäl till detta. Det kan vara

 • Att du vill probo tillsammans med din sambo en tid.
 • Att du ska jobba eller studera på annan ort tillfälligt.
 • Att du ska göra din militärtjänstgöring, osv.

Självklart kan du alltid diskutera saken med din hyresvärd/bostadsrättsförening och eventuellt få godkänt även på grund av andra skäl. Får du inte tillstånd till andrahandsuthyrning av din hyresvärd/bostadsrättsförening trots att du anser att du har giltiga skäl för att göra det kan du kontakta Hyresnämnden. De kan, efter prövning, ge dig tillstånd till andrahandsuthyrning för max ett år.

Läs mer om andrahandsuthyrning på Andrahandsuthyrning.com.

Hur länge får man hyra ut i andra hand?

Det vanliga är att en andrahandsuthyrning kan pågå i max ett år. Får du inte tillstånd till andrahandsuthyrning av din hyresvärd/bostadsrättsförening kan hyresnämnden ge dig tillstånd för maximalt ett år. Vid speciella förhållanden, som exempelvis vid utlandstjänstgöring, kan hyresnämnden ge tillstånd för upp till tre år sammanlagt. Vissa hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har dock mer generösa regler, så förhör dig med din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Ingen regel utan undantag.

Mer information om andrahandsuthyrning hittar du på Andrahandsuthyrning.com.

Giltiga skäl för andrahandsuthyrning hyresrätt?

För att få hyra ut din hyresrätt i andra hand ska du ha giltiga skäl till detta. Tidigare kallades det för att man skulle ha “beaktansvärda skäl”, vilket numera är förenklat till endast “giltiga skäl”. Det kan vara att du ska provbo tillsammans med din sambo, att du har tillfälligt jobb eller studier på annan ort eller att du ska göra din militärtjänstgöring. Självklart kan du alltid diskutera saken med din hyresvärd. Då kan du eventuellt få en godkänd andrahandsuthyrning även på grund av andra skäl.

Ibland kan en hyresvärd neka till andrhandsuthyrning trots att du anser att dina skäl är giltiga. Då kan du alltid ansöka om tillstånd till andrahandsuthyrning av Hyresnämnden. De kan, efter prövning, ge dig tillstånd till andrahandsuthyrning för max ett år.

Läs mer om allt som har med andrahandsuthyrning att göra på Andrahandsuthyrning.com.

Får man hyra ut i andra hand?

Ja, om du har giltiga skäl för att hyra ut i andra hand får du göra det. Giltiga skäl till andrahandsuthyrning är exempelvis:

 • Att provbo med sin sambo.
 • Att jobba eller studera på annan ort tillfälligt.
 • Militärtjänstgöring, med mera.

Det finns givetvis undantag från regeln om att du måste ha giltiga skäl. Prata med din hyresvärd om saken i så fall.

Du får dock inte hyra ut i andra hand endast för att tjäna pengar.

Kom ihåg att inhämta ett skriftligt tillståns till andrahandsuthyrningen från din hyresvärd/bostadsrättsförening i god tid innan uthyrningen.

Vill du läsa mer om andrahandsuthyrning och vad som krävs för att du ska få hyra ut i andra hand kan du göra det på Andrahandsuthyrning.com!

Vad är andrahandskontrakt?

Det är ett skriftligt avtal mellan andrahandshyresvärden och andrahandshyresgästen. I ett hyresavtal klargörs bland annat följande:

 • Vilka villkor andrahandsuthyrningen omfattas av.
 • Vilken hyresperiod det gäller.
 • Uppsägningstid.
 • Hyra och eventuella tillägg.
 • Hyr hyran ska betalas, osv.

Avtalet undertecknas av båda parter som också ska erhålla varsitt exemplar av hyreskontraktet.

Läs mer om allt som berör andrahandsuthyrning på Andrahandsuthyrning.com

Hur länge får man provbo?

Det vanliga är att en andrahandsuthyrning, av vilket skäl den än har, kan pågå i max ett år. Det kan också kännas som en skälig tid att provbo som sambo.

Får du inte tillstånd till andrahandsuthyrning av din hyresvärd trots att du anser att du har giltiga skäl för att göra det kan du kontakta Hyresnämnden. De kan, efter prövning, ge dig tillstånd till andrahandsuthyrning för max ett år.

Du kan läsa mer om reglerna kring att provbo som sambor på Andrahandsuthyrning.com!

Får man hyra ut sin bostadsrätt?

Ja, om du har giltiga skäl för att hyra ut i andra hand får du hyra ut din bostadsrätt. En giltig, och vanlig orsak till andrahandsuthyrning är att provbo som sambo. Många hyr också ut sin bostadsrätt under militärtjänstgöringen. Du får dock inte hyra ut din bostadsrätt i andra hand endast för att tjäna pengar. Du måste alltid ha ett skriftligt tillstånd till andrahandsuthyrningen av din bostadsrättsförening innan du kan hyra ut den i andra hand. Ansök därför om detta i god tid innan din andrahandsuthyrning påbörjas.

Läs mer om andrahandsuthyrning av bostadsrätt och hur du räknar ut en skälig andrahandshyra.

Hur mycket får man hyra ut sin bostadsrätt för?

Som bostadsrättshavare har du rätt att ta ut en så kallad kostnadsbaserad hyra. Andrahandshyran ska inte överstiga summan av bostadsrättens kapitalkostnad och dess driftskostnader. Kapitalkostnaden får du om du räknar ut en skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Som riktpunkt anges att avkastningsräntan kan vara ett par procent över riksbankens referensränta.

Driftskostnader är el, gas, vatten, bredband, avgift till bostadsrättsförening osv.

Hyr du ut bostadsrätten fullt möblerad får ett påslag på 10-15% för detta också göras.

Exempel:

Bostadsrätten är värd 3 000 000 kronor enligt dagens marknadsvärde. Skälig räntenivå kan anses vara 4,5% då referensräntan i mars 2023 är 2,5%.

Kapitalkostnaden räknas då ut enligt följande: 3 000 000 x 0,045 = 135 000 kr. Per månad blir det således 11 250 kr. (135 000 kr/12 månader = 11 250 kr)

Driftskostnaderna för bostadsrätten är 4 500 kr/månad (avgift, el, bredband).

Den skäliga andrahandshyran är således 15 750 kr/månad i detta fallet.

Hur länge får man hyra ut hyresrätt i andra hand?

Det vanliga är att en andrahandsuthyrning kan pågå i max ett år. Får du inte tillstånd till andrahandsuthyrning av din hyresvärd trots att du har giltiga skäl för att göra det, kan hyresnämnden, efter prövning, ge dig tillstånd för max ett år.

Klicka här för gratis information om andrahandsuthyrning!

Kan man hyra ut sin hyresrätt?

Ja, om du har giltiga skäl för att hyra ut hyresrätten i andra hand så får du göra det. Du får dock inte hyra ut i andra hand endast för att tjäna pengar.

Tillstånd till andrahandsuthyrning

Du måste också ha ett skriftligt tillstånd till andrahandsuthyrning av din hyresvärd innan du kan hyra ut din bostad i andra hand. Sök tillstånd i god tid innan andrahandsuthyrningen inleds så att du har allt klart. Har du inte tillstånd och ändå inleder en andrahandsuthyrning kan både du och din hyresgäst bli utan bostad.

Giltiga skäl

För att få hyra ut din hyresrätt i andra hand ska du som sagt ha giltiga skäl till detta. Sådana skäl kan vara:

 • Att du ska provbo tillsammans med din sambo.
 • Att du har tillfälligt jobb eller studier på annan ort.
 • Att du ska göra din militärtjänstgöring.
 • med mera

Självklart kan du alltid diskutera saken med din hyresvärd och eventuellt få godkänt även på grund av andra skäl. Får du inte tillstånd till andrahandsuthyrning av din hyresvärd, trots att du anser att du har giltiga skäl för att göra det, kan du kontakta Hyresnämnden. De kan, efter prövning, ge dig tillstånd till andrahandsuthyrning för max ett år.

Vad gäller vid andrahandsuthyrning?

Du som hyr ut din bostad i andra hand har alltid ansvar för bostaden gentemot din hyresvärd eller din bostadsrättsförening. Betalar inte din andrahandshyresgäst hyran i tid eller missköter bostaden är det du som bär ansvaret i slutändan. Du kan bli av med din hyresrätt och din bostadsrätt kan bli förverkad om andrahandshyresgästen slarvar med hyra osv. Se till att alltid ha ett ordentligt hyresavtal mellan dig och din andrahandshyresgäst där alla villkor framkommer. Ett bra tips är att du själv betalar hyran till din hyresvärd/avgiften för bostadsrätten så att du vet att det blir gjort.

För att hyra ut din bostad i andra hand måste du alltid se till att införskaffa ett tillstånd för andrahandsuthyrning. Det gör du hos din hyresvärd/din bostadsrättsförening i god tid före andrahandsuthyrningen. Att hyra ut sin bostad utan tillstånd kan vara orsak till att du mister din bostad.

Hur hög hyra du kan ta ut beror på vilken typ av bostad det gäller:

Hur hög hyra kan jag ta ut?

Hyresrätt

Du får inte ta ut högre hyra än den hyra du själv betalar för hyresrätten. Hyr du ut lägenheten möblerad är ett hyrespåslag med 10-15% acceptabelt.

Bostadsrätt

Klicka här för information om hur mycket du kan ta i hyra för din bostadsrätt!

Fastighet

Klicka här för information om hur hög hyra du kan ta vid uthyrning av fastighet!

Hur mycket får man hyra ut sitt hus för?

Du har rätt att ta ut en så kallad kostnadsbaserad hyra för ditt hus. Andrahandshyran får då inte överstiga summan av fastighetens kapitalkostnad och dess driftskostnader. Kapitalkostnaden får du om du räknar ut en skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Som riktpunkt anges att avkastningsräntan kan vara ett par procent över riksbankens referensränta.

Driftskostnader är exempelvis gas, vatten, el, bredband mm. Hyr du ut huset fullt möblerad kan du lägga till ytterligare 10-15% på hyran.

Exempel:

Fastigheten är värd 6 000 000 kronor enligt dagens marknadsvärde. Skälig räntenivå kan anses vara 4,5% då referensräntan i mars 2023 är 2,5%.

Kapitalkostnaden räknas då ut enligt följande: 6 000 000 x 0,045= 270 000 kr. Per månad blir det således 22 500 kr. (270 000 kr/12 månader = 22 500 kr)

Driftskostnaderna för huset är 6 000 kr/månad (gas, vatten, el, bredband mm).

Den skäliga andrahandshyran är 28 500 kr/månad i detta exempel.