Andrahandsuthyrning


Andrahandsuthyrning

När får man hyra ut i andra hand?

För att få hyra ut din bostad i andra hand ska du ha giltiga skäl till detta. Det kan vara att du ska provbo tillsammans med din sambo, att du har tillfälligt jobb eller studier på annan ort eller att du ska göra din militärtjänstgöring. Självklart kan du alltid diskutera saken med din hyresvärd/bostadsrättsförening och eventuellt få godkänt även på grund av andra skäl. Får du inte tillstånd till andrahandsuthyrning av din hyresvärd/bostadsrättsförening trots att du anser att du har giltiga skäl för att göra det kan du kontakta Hyresnämnden. De kan, efter prövning, ge dig tillstånd till andrahandsuthyrning för max ett år.

Hur länge får man hyra ut i andra hand?

Det vanliga är att en andrahandsuthyrning kan pågå i max ett år. Får du inte tillstånd till andrahandsuthyrning av din hyresvärd/bostadsrättsförening kan hyresnämnden ge dig tillstånd för maximalt ett år. Vid speciella förhållanden, som exempelvis vid utlandstjänstgöring, kan hyresnämnden ge tillstånd för upp till tre år sammanlagt. Vissa hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har dock mer generösa regler, så förhör dig med din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Giltiga skäl för andrahandsuthyrning hyresrätt?

För att få hyra ut din hyresrätt i andra hand ska du ha giltiga skäl till detta. Det kan vara att du ska provbo tillsammans med din sambo, att du har tillfälligt jobb eller studier på annan ort eller att du ska göra din militärtjänstgöring. Självklart kan du alltid diskutera saken med din hyresvärd och eventuellt få en godkänd andrahandsuthyrning även på grund av andra skäl. Får du inte din ansökan om andrahandsuthyrning godkänd av din hyresvärd, trots att du anser att du har giltiga skäl till detta, kan du alltid ansöka om tillstånd till andrahandsuthyrning av Hyresnämnden. De kan, efter prövning, ge dig tillstånd till andrahandsuthyrning för max ett år.

Får man hyra ut i andra hand?

Ja, om du har giltiga skäl för att hyra ut i andra hand får du göra det. Du får dock inte hyra ut i andra hand endast för att tjäna pengar och du måste ha ett skriftligt godkännande av andrahandsuthyrningen från din hyresvärd.

Vill du läsa mer om andrahandsuthyrning och vad som krävs för att du ska få hyra ut i andra hand kan du göra det på Andrahandsuthyrning.com!

Vad är andrahandskontrakt?

Det är ett skriftligt avtal mellan andrahandshyresvärden och andrahandshyresgästen där de klargör de villkor som andrahandsuthyrningen omfattas av, vilken uppsägningstid som gäller, vilken hyra som ska betalas och hur den ska betalas och så vidare.

Hur länge får man provbo?

Det vanliga är att en andrahandsuthyrning, av vilket skäl den än har, kan pågå i max ett år. Får du inte tillstånd till andrahandsuthyrning av din hyresvärd trots att du anser att du har giltiga skäl för att göra det kan du kontakta Hyresnämnden. De kan, efter prövning, ge dig tillstånd till andrahandsuthyrning för max ett år.

Du kan läsa mer om reglerna kring gäller provboende på Andrahandsuthyrning.com!

Får man hyra ut sin bostadsrätt?

Ja, om du har giltiga skäl för att hyra ut i andra hand får du hyra ut din bostadsrätt. Du får dock inte hyra ut i andra hand endast för att tjäna pengar och du måste ha ett skriftligt godkännande av andrahandsuthyrningen av din bostadsrättsförening innan du kan hyra ut den i andra hand.

Hur mycket får man hyra ut sin bostadsrätt för?

Som bostadsrättshavare har du rätt att ta ut en så kallad kostnadsbaserad hyra. Andrahandshyran ska inte överstiga summan av bostadsrättens kapitalkostnad och dess driftskostnader. Kapitalkostnaden får du om du räknar ut en skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Som riktpunkt anges att avkastningsräntan kan vara ett par procent över riksbankens referensränta.

Driftskostnader är el, gas, vatten, bredband, avgift till bostadsrättsförening osv. Hyr du ut bostadsrätten fullt möblerad får ett påslag på 10-15% för detta också göras.

Exempel:

Bostadsrätten är värd 3 000 000 kronor enligt dagens marknadsvärde. Skälig räntenivå kan anses vara 2% då referensräntan i juni 2018 är 0.

Kapitalkostnaden räknas då ut enligt följande: 3 000 000 x 0,02 = 60 000 kr. Per månad blir det således 5 000 kr. (60 000 kr/12 månader = 5000 kr)

Driftskostnaderna för bostadsrätten är 4 500 kr/månad (avgift, el, bredband).

Den skäliga andrahandshyran är således 9 500 kr/månad i detta fallet.

Hur länge får man hyra ut hyresrätt i andra hand?

Det vanliga är att en andrahandsuthyrning kan pågå i max ett år. Får du inte tillstånd till andrahandsuthyrning av din hyresvärd trots att du har giltiga skäl för att göra det, kan hyresnämnden, efter prövning, ge dig tillstånd för max ett år.

Klicka här för gratis information om andrahandsuthyrning!

Kan man hyra ut sin hyresrätt?

Ja, om du har giltiga skäl för att hyra ut hyresrätten i andra hand så får du göra det. Du får dock inte hyra ut i andra hand endast för att tjäna pengar och du måste ha ett skriftligt godkännande av andrahandsuthyrningen av din hyresvärd innan du kan hyra ut den i andra hand.. För att få hyra ut din hyresrätt i andra hand ska du som sagt ha giltiga skäl till detta. Det kan vara att du ska provbo tillsammans med din sambo, att du har tillfälligt jobb eller studier på annan ort eller att du ska göra din militärtjänstgöring. Självklart kan du alltid diskutera saken med din hyresvärd och eventuellt få godkänt även på grund av andra skäl. Får du inte tillstånd till andrahandsuthyrning av din hyresvärd, trots att du anser att du har giltiga skäl för att göra det, kan du kontakta Hyresnämnden. De kan, efter prövning, ge dig tillstånd till andrahandsuthyrning för max ett år.

Vad gäller vid andrahandsuthyrning?

Du som hyr ut din bostad i andra hand är alltid den som har ansvar för bostaden gentemot din hyresvärd eller din bostadsrättsförening. Betalar inte din andrahandshyresgäst hyran i tid eller om han eller hon missköter bostaden är det du som bär ansvaret i slutändan. Du kan bli av med din hyresrätt och din bostadsrätt kan bli förverkad om andrahandshyresgästen slarvar med hyra osv. Se därför till att alltid ha ett ordentligt hyresavtal mellan dig och din andrahandshyresgäst och att det är du som betalar hyran till din hyresvärd/avgiften för bostadsrätten så att du vet att det blir gjort.

Hur hög hyra du kan ta ut beror på vilken typ av bostad det gäller:

Hur hög hyra kan jag ta ut?

Hyresrätt

Du får inte ta ut högre hyra än den hyra du själv betalar för hyresrätten. Hyr du ut lägenheten möblerad är ett hyrespåslag med 10-15% acceptabelt.

Bostadsrätt

Klicka här för information om hur mycket du kan ta i hyra för din bostadsrätt!

Fastighet

Klicka här för information om hur hög hyra du kan ta vid uthyrning av fastighet!

Hur mycket får man hyra ut sitt hus för?

Du har rätt att ta ut en så kallad kostnadsbaserad hyra för ditt hus. Andrahandshyran får då inte överstiga summan av fastighetens kapitalkostnad och dess driftskostnader. Kapitalkostnaden får du om du räknar ut en skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Som riktpunkt anges att avkastningsräntan kan vara ett par procent över riksbankens referensränta.

Driftskostnader är exempelvis gas, vatten, el, bredband mm. Hyr du ut huset fullt möblerad kan du lägga till ytterligare 10-15% på hyran.

Exempel:

Fastigheten är värd 6 000 000 kronor enligt dagens marknadsvärde. Skälig räntenivå kan anses vara 2% då referensräntan i juni 2018 är 0.

Kapitalkostnaden räknas då ut enligt följande: 6 000 000 x 0,02 = 120 000 kr. Per månad blir det således 10 000 kr. (120 000 kr/12 månader = 10 000 kr)

Driftskostnaderna för huset är 6 000 kr/månad (gas, vatten, el, bredband mm).

Den skäliga andrahandshyran är 16 000 kr/månad i detta exempel.