Äktenskapsförord


Äktenskapsförord

Vad är äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makar där de avtalar om att den egendom de vardera äger ska vara deras enskilda egendom. Att egendom är enskild betyder att den inte ska ingå i en bodelning när äktenskapet upphör.

Det går att avtala om att all egendom ska vara enskild, att endast den ena makens egendom ska vara enskild egendom, att endast sådant vardera make ägde före äktenskapet ska vara enskild egendom med mera. För att äktenskapsförordet ska vara giltigt måste det även registreras hos Skatteverket.

Vad är enskild egendom?

Enskild egendom är sådan egendom som inte ska ingå i en bodelning. Det kan vara en sommarstuga som du fått av dina föräldrar tillsammans med ett gåvobrev där ett av villkoren är att den ska vara din enskilda egendom. Du kan också ha ärvt en summa pengar som ska vara din enskilda egendom eftersom det står så i ett testamente. Det vanligaste är dock att egendom blir enskild genom att makar upprättar ett äktenskapsförord där de avtalar om att endera all egendom som de äger ska vara enskild egendom eller att viss egendom ska vara enskild.

Vad innebär äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord innebär att du och din make skriftligen kommer överens om att all eller viss egendom ska vara enskild och inte ingå i en bodelning mellan er när ert äktenskap upphör.

Vad kostar äktenskapsförord?

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner flera olika äktenskapsförord som är upprättade med olika syften i åtanke. Besök oss på Juridiska Dokument för prisuppgifter genom att klicka på det alternativ ni vill åstadkomma med ert äktenskapsförord:

Vad innebär enskild egendom i äktenskap?

Det innebär att den egendomen inte ska ingå i en bodelning er emellan när ert äktenskap upphör utan den ska tillfalla den make som äger egendomen.

Vad reglerar äktenskapsförord?

Det reglerar att egendom ska vara enskild och inte ingå i en bodelning mellan er när äktenskapet upphör. Exempel: du äger en sommarstuga till 100% och du och din make skriver ett äktenskapsförord där den tas upp som din enskilda egendom. När ert äktenskap upphör ska sommarstugan tillfalla dig direkt och din make har ingen giftorätt i den.

Hur kan enskild egendom uppstå?

Egendom blir enskild genom att det anges som villkor i ett gåvobrev eller i ett testamente eller genom att ett äktenskapsförord upprättas mellan makar. I en del fall där du är förmånstagare kan det du erhåller vara enskild egendom genom de villkor som hör till förmånstagandet.

Hur ärvs enskild egendom?

Den som ärver dig ärver din enskilda egendom om du inte skrivit ett testamente där du anger exakt hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. Har du bröstarvingar kan du dock inte testamentera din kvarlåtenskap hur som helst, eftersom de alltid har rätt till sin laglott.

Varför äktenskapsförord?

Om ni som makar inte vill dela er egendom med varandra när ert äktenskap upphör måste ni upprätta ett äktenskapsförord. Eftersom ni får giftorätt i varandras egendom när ni gifter er betyder det att ni har rätt till hälften av värdet på varandras egendom i en bodelning. Omvandlar ni giftorättsgodset till enskild egendom försvinner giftorätten. Båda parter är alltså medvetna om att var och en tar sin egendom när äktenskapet upphör och man slipper bråka den dagen.

Det är viktigt att komma ihåg att ett äktenskap även upphör när en make avlider. Har ni ett äktenskapsförord och någon av er har särkullbarn bör ni därför även upprätta ett testamente. Särkullbarnens rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv, vilket innebär att ni som är makar med särkullbarn inte ärver varandra alls. För att ni ska ärva varandra måste ni upprätta ett testamente. Har ni dessutom ett äktenskapsförord har ni avtalat bort möjligheten att göra en bodelning och kan hamna i en riktigt svår situation. Vill ni veta mer eller fråga mer om äktenskapsförord och testamente är ni alltid välkomna att ringa oss. Vi har telefontid vardagar mellan kl 9-14:30 och du når oss på telefon 040-976434.