Samboavtal


Samboavtal

Vad innebär ett samboavtal?

Om du och din sambo skriver ett samboavtal innebär det att ni avtalar bort sambolagens bodelningsregler. Det kan ni göra delvis, det vill säga undanta endast specificerad samboegendom som till exempel ert hus, eller så kan ni avtala bort reglerna helt. Att avtala bort dem helt innebär att ni bestämmer att ni inte ska genomföra någon bodelning då ert samboförhållande upphör utan att var och en tar sitt.

Sambolagens bodelningsregler säger att samboegendom ska delas lika vid en bodelning mellan sambor. Detta oberoende av vem som betalat, vem som står som ägare eller vem som äger hur mycket. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, och gemensamt bohag, anskaffat för gemensamt bruk.

Om ni inte har något samboavtal ska således all sådan egendom delas lika vid en bodelning er emellan, oavsett om du står som ägare eller inte. Det är detta ni avtalar bort i ett samboavtal.

Vad är samboegendom?

Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, samt bohag, anskaffat för gemensamt bruk. Sådant ni hade innan ni flyttade ihop ingår inte i samboegendomen, inte heller bilar, sparpengar, företag, sommarstugor med mera. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag är samboegendom i lagens mening.

Varför är samboavtal viktigt?

Ett samboavtal är viktigt om ni vill bestämma att ni inte ska dela lika på er samboegendom utan att var och en tar det de äger av samboegendomen då ert samboförhållande upphör. Ett samboavtal upprättas vanligtvis om den ena sambon kommer att äga en större andel av, eller all, samboegendom och även kommer att stå som ensam låntagare alternativt betala allt själv kontant.

Har ni inte ett samboavtal är det sambolagens bodelningsregler som träder in, oberoende av vad ni kommit överens om sinsemellan. Sambolagen säger att i en bodelning mellan sambor ska samboegendom delas lika. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, samt bohag, anskaffat för gemensamt bruk. Sådant ni hade innan ni flyttade ihop ingår inte i samboegendomen, inte heller bilar, sparpengar, företag, sommarstugor med mera. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag. Det spelar alltså ingen roll vem av er som har betalat samboegendomen, vem som står som ägare till den eller hur ägarfördelningen ser ut: ni ska dela lika.

Om ni har ett skriftligt samboavtal där ni avtalat bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis, så kan ingen av er komma och kräva något annat. I detta fall gäller alltså inte muntliga avtal då ett samboavtal ska upprättas skriftligt enligt lag.

När behöver man ett samboavtal?

Om ni vill att var och en tar sin egendom då ert samboförhållande upphör behöver ni skriva ett samboavtal för att det ska bli så. Skriver ni inget samboavtal ska ni dela lika på all så kallad samboegendom (gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, och gemensamt bohag, anskaffat för gemensamt bruk) i en bodelning. Detta oberoende av vem som betalat, vem som står som ägare eller vem som äger hur mycket.

Exempel: Du köper en bostad som både du och din sambo flyttar in i samtidigt. Även om din tanke var att köpa den oberoende om ni blev sambor eller inte så kommer den att räknas som samboegendom. Vill du att din bostad inte ska räknas som samboegendom och delas lika mellan dig och din sambo i en bodelning, utan att den ska tillfalla dig vid en eventuell separation? Då behöver du och din sambo skriva ett samboavtal. I samboavtalet kan ni avtala bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis. Att avtala bort bodelningsreglerna helt innebär att ni inte kommer att göra någon bodelning alls då ert samboförhållande upphör, utan var och en tar sitt. Om ni bara vill avtala bort bodelningsreglerna vad gäller bostaden, innebär det att ni kommer att dela på övrig samboegendom i en bodelning men bostaden kommer att tillfalla dig.

Vad kostar ett samboavtal?

Ett samboavtal kostar 325 kronor och du kan ladda ner det här på Juridiska Dokument! Detaljerade instruktioner medföljer alltid alla våra dokument. Skulle ni ändå behöva hjälp är det bara att ringa oss på telefon 040-976434, vardagar mellan kl 9-14:30, så hjälper vi er. Support ingår alltid i priset.

När börjar samboavtal gälla?

Så fort ni skrivit under ert samboavtal så börjar det gälla.

När upphör samboavtal?

Eftersom ett samboavtal är ett avtal mellan sambor så upphör det att gälla vid separation, dödsfall eller om ni gifter er. Samboavtalet har dock ett bevisvärde efter en separation, varför det finns skäl att spara det en tid efteråt.

Vem kan bevittna samboavtal?

Bevittning av samboavtal är inte ett formkrav men kan vara bra ut bevissynpunkt. Det finns inte heller några formkrav gällande vem som kan vara vittnen.

Vem tar bilen, båten och fritidshuset vid en bodelning?

Eftersom det endast är samboegendom som ska delas i en bodelning mellan sambor så ingår inget annat utan egendomen tillfaller den som står som ägare. Äger du bilen så är den din, äger din sambo båten så är den din sambos, äger ni fritidshuset tillsammans så kommer ni fortfarande att äga det tillsammans efter att ert samboförhållande har tagit slut.

Räknas vi som sambor även om vi inte är folkbokförda på samma adress?

Ja, det spelar ingen roll var du är folkbokförd. Om ni bor tillsammans under äktenskapsliknande former och delar kostnader och hushållsarbete är ni sambor. Vänner som bara bor tillsammans är således inte sambor enligt lag.

Jag ägde vår bostad när vi blev sambor, nu ska jag köpa en ny bostad, vad gäller?

Om du ägde bostaden innan ni blev sambor så har den hittills inte räknats som samboegendom och din sambo hade inte haft någon rätt till den på något sätt vid en bodelning er emellan. Om du nu köper en ny bostad kommer den dock att räknas som samboegendom och ska delas lika mellan er vid en bodelning. Detsamma gäller all egendom som du ägde innan och som ersätts med ny och kan räknas till samboegendom: soffor, säng, gardiner, tv osv. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, samt bohag, anskaffat för gemensamt bruk.

Om du inte vill att den nya bostaden ska ingå i en framtida bodelning er emellan så måste du skriva ett samboavtal. Du kan ladda ner ett samboavtal här på Juridiska Dokument!

Var registrerar vi vårt samboavtal?

Samboavtal kan inte registreras. Förvara samboavtalet säkert i ett bankfack eller med vår tjänst dokumentbevakning.

Vem får ta över vår gemensamma bostad i en bodelning?

Om bostaden utgör samboegendom, det vill säga den är anskaffad gemensamt och för gemensamt bruk och ni inte har ett samboavtal, är det den som kan och vill ta över bostaden som kan göra det. Den ena sambon kan alltså inte tvinga fram en försäljning om den andre sambon kan och vill ta över den. Med ”kan” menas att den sambon har de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att kunna ta över den med eventuella lån osv.