Framtidsfullmakt


Framtidsfullmakt

Varför bör man skriva en framtidsfullmakt?

Om du själv vill bestämma vem som ska handha dina ekonomiska och personliga angelägenheter den dagen du själv inte har den förmågan, exempelvis på grund av sjukdom, bör du skriva en framtidsfullmakt. Om du inte har en framtidsfullmakt kommer en god man eller en förvaltare att utses av kommunens överförmyndarnämnd.

Dina anhöriga kan utföra begränsade ärenden utan en framtidsfullmakt: betala löpande utgifter så som räkningar, köpa mat och kläder osv. De kan också betala dina läkaravgifter, teckna hemförsäkring, lämna in din deklaration, ansöka om bostadsbidrag med mera. Man kan säga att dina vardagliga ärenden kan utföras av dina anhöriga utan framtidsfullmakt. Denna anhörigbehörighet, som den kallas, är dock underordnad andra ställföreträdarskap, så om du redan har en god man, en förvaltare eller en framtidsfullmakt som trätt i kraft så är det detta som gäller. Av denna anledning bör man skriva en framtidsfullmakt! Läs mer om vår framtidsfullmakt på Juridiska Dokument!

Hur fungerar en framtidsfullmakt?

Du utfärdar en framtidsfullmakt åt en person medan du själv är vid dina sinnens fulla bruk. I framtidsfullmakten anger du den person som ska handha dina ekonomiska och personliga angelägenheter den dagen du själv inte har den förmågan. Denna person är därefter den som bestämmer när framtidsfullmakten ska träda i kraft. Du kan själv ange i din framtidsfullmakt att detta beslut kan tas endera av fullmaktshavare själv eller om du vill att tingsrätten ska ta beslut i frågan på inrådan av fullmaktshavare.

Då framtidsfullmakten trätt i kraft har fullmaktshavare rätt att i ditt ställe utföra de uppgifter som står i framtidsfullmakten. Framtidsfullmakten kan vara generell, det vill säga omfatta i princip alla dina ekonomiska och personliga angelägenheter, eller så kan den vara begränsad och omfatta specifika ärenden. Fullmaktshavare ska alltid kunna visa upp framtidsfullmakten i original då ärenden i ditt namn utförs. Vill du läsa mer om framtidsfullmakt så rekommenderar vi denna artikel på Arv & Testamente!

Hur skriver man en framtidsfullmakt?

Först och främst måste du ha fyllt 18 år för att få skriva en framtidsfullmakt. Du ska även ha förmågan att ta hand om dina personliga förehavanden och att förstå vad en framtidsfullmakt innebär. En framtidsfullmakt ska upprättas skriftligt och det ska framkomma att det är frågan om en framtidsfullmakt. Dina samt fullmaktshavares personuppgifter ska anges och framtidsfullmaktens omfattning ska klart och tydligt framkomma. Du ska även uppge vilka villkor som ska gälla, hur gåvor ska ges, om det ska utgå avode till fullmaktshavare, hur granskning ska gå till och om frågan om framtidsfullmaktens ikraftträdande ska avgöras av domstol. Sist av allt ska din framtidsfullmakt vara bevittnad av två samtidigt närvarande vittnen.

Du kan ladda ner en framtidsfullmakt från Juridiska Dokument. Då vet du att alla juridiska formkrav är uppfyllda, du får alla dokument som kan behövas som fullmaktshavare och behöver du support kan du alltid ringa oss på 040-976434 vardagar mellan kl 9:00 och 14:30.

Vad kostar en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt kostar 395:- och du kan ladda ner en garanterat juridiskt korrekt framtidsfullmakt på Juridiska Dokument!

Detaljerade instruktioner medföljer alltid alla våra dokument, och skulle ni ändå behöva hjälp är det bara att ringa oss på telefon 040-976434, vardagar mellan kl 9-14:30, så hjälper vi er. Juridisk rådgivning ingår i priset!

När träder en framtidsfullmakt i kraft?

När du på grund av sjukdom, psykisk störning, varaktigt försvagat hälsotillstånd eller liknade inte längre kan utföra dina ekonomiska och personliga förehavanden ska din framtidsfullmakt användas. Det är fullmaktshavare som bestämmer när detta ska ske. Har du i din framtidsfullmakt angett att tingsrätten ska avgöra detta måste fullmaktshavare gå därigenom för att få ett beslut om detta. Finns det ingen sådan anvisning i din framtidsfullmakt kan fullmaktshavare själv bestämma om den träder i kraft och kan själv också gå via tingsrätten för att ändå få ett beslut.

Vad kan framtidsfullmakten gälla?

Det är du som upprättar framtidsfullmakten som bestämmer detta. Det kan handla om att du vill att din fullmaktshavare ska sköta din ekonomi, sälja ditt hus om det behövs, förvalta dina aktier eller din fastighet, ge gåvor på ett visst sätt med mera.

Det din fullmakt INTE kan omfatta, det vill säga det som fullmaktshavare inte får ta beslut om är följande:

 • Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.
 • Sjuktransporter
 • Omhändertagande av avlidna.
 • Frågor om att ingå äktenskap.
 • Bekräfta faderskap.
 • Upprätta testamente.
 • Frågor av utpräglat personlig karaktär.
Vad kan en framtidsfullmakt inte gälla?

En framtidsfullmakt kan inte omfatta:

 • Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.
 • Sjuktransporter
 • Omhändertagande av avlidna.
 • Frågor om att ingå äktenskap.
 • Bekräfta faderskap.
 • Upprätta testamente.
 • Frågor av utpräglat personlig karaktär.
Kan jag ha mer än en fullmaktshavare i framtidsfullmakten?

Nej, enligt lagtexten upprättas en fullmakt till en person och du kan i din framtidsfullmakt ange en ”reservperson” som utses till fullmaktshavare i det fall att den person du angett i första hand inte kan åta sig uppdraget. Den person som är ditt förstahandsval kanske själv har blivit sjuk eller på annat sätt inte orkar eller kan åta sig uppdraget och i värsta fall kanske har avlidit.

Vill du att alla barn ska vara fullmaktshavare så får du utfärda en framtidsfullmakt var åt dem med olika ansvarsområden. Se bara till så att dessa områden inte krockar med varandra, och kom ihåg det gamla ordspråket ”Ju fler kockar desto sämre soppa”.

När slutar framtidsfullmakten att gälla?

Enligt lag så kan du som fullmaktsgivare alltid återkalla din framtidsfullmakt. Har du i framtidsfullmakten angett att en granskare ska utses så kan denna person också återkalla den. Överförmyndarnämnden kan också återkalla en framtidsfullmakt, helt eller delvis, om det framkommer att din fullmaktshavare inte tillvaratagit dina intressen och missköter sina uppgifter.

Om du inte anger annat i din framtidsfullmakt så gäller den även efter din bortgång om den används till dödsboets förmån.